Getting The Deal Through 2015 - Shipping

Getting The Deal Through 2015 - Shipping

Arnold van Steenderen
Charlotte van Steenderen
17 november 2014

De uitgever die een vaste binding heeft met de American Bar Association en de International Bar Association, LB Research in Engeland, geeft inmiddels 53 publicaties uit die verschillende praktijkgebieden rechtsvergelijkend behandelen.Van Steenderen MainportLawyers draagt het hoodstuk bij betreffende de Nederlandse jurisdictie voor Shipping, Shipbuilding en Insurance and Reinsurance. Deze handboeken mogen zich verheugen in een groeiende populariteit bij bedrijfsjuristen en advocaten. Zojuist is de uitgave Shipping weer geheel up-to-date gebracht.

Zie bijgevoegde link voor de Nederlandse bijdrage aan Getting The Deal Through 2015 - Shipping