Getting The Deal Through - Shipbuilding 2018

Getting The Deal Through - Shipbuilding 2018

Arnold van Steenderen
Charlotte van Steenderen
22 juni 2018

Getting The Deal Through - Shipbuilding 2018 is de zevende editie van deze zeer goed ontvangen uitgave, die wordt uitgegeven door Law Business Research Ltd. in Londen. Het succes van Getting the Deal Through is erin gelegen dat juridische experts een door ondergetekenden als editor opgestelde questionnaire van antwoorden voorzien vanuit het perspectief van hun eigen rechtsstelsel. Zo wordt in de uitgave Shipbuilding 2018 vanuit 13 jurisdicties antwoord gegeven op relevante vragen rond scheepsbouwprojecten. Arnold van Steenderen (contributing editor) en Charlotte van Steenderen (co-auteur) zijn verantwoordelijk voor het schrijven van het hoofdstuk dat ziet op scheepsbouwcontracten waarop Nederlands recht van toepassing is. 

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through –Shipbuilding 2018 (Published: May 2018). For further information please visit www.gettingthedealthrough.com.