Getting The Deal Through - Shipping 2019

Getting The Deal Through - Shipping 2019

Arnold van Steenderen
Charlotte van Steenderen
24 januari 2019

Getting The Deal Through - Shipping 2019 is de elfde editie van deze zeer goed ontvangen uitgave, die wordt uitgegeven door Law Business Research Ltd. in Londen.Het succes van Getting the Deal Through is erin gelegen dat juridische experts een door ondergetekenden als editor opgestelde questionnaire van antwoorden voorzien vanuit het perspectief van hun eigen rechtsstelsel. Zo wordt in de uitgave Shipping 2019 vanuit 37 jurisdicties antwoord gegeven op relevante rechtsvragen rond scheepvaart en transport. Arnold van Steenderen en Charlotte van Steenderen zijn verantwoordelijk voor het schrijven van het hoofdstuk dat ziet op scheepvaart en transport waarop Nederlands recht van toepassing is. 

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. This article was first published in Getting the Deal Through – Shipping 2019 (Published: August 2018). For further information please visit www.gettingthedealthrough.com.