Jasper Groen

Jasper Groen

Jasper Groen specialiseert zich al vele jaren in scheepvaart en logistiek in de ruimste zin van het woord. Hij werkt voor een breed scala aan Rotterdamse cliënten zoals expediteurs, stuwadoors en (scheeps)leveranciers. Maar zijn praktijk is zeker ook internationaal georiënteerd, denk aan internationale handelstransacties met betrekking tot eigendomsoverdracht, retentie- en andere zekerheidsrechten, accreditieven (grensoverschrijdende) incasso’s en beslagzaken. Hij treedt daarbij op in procedures voor zowel de civiele overheidsrechter, als in arbitrage.

Daarnaast heeft Jasper een speciale focus op de energiemarkt en die van hernieuwbare bronnen. Hij treedt daarbij zowel op voor de grote olie-exploratiebedrijven, als voor andere handelshuizen in de energiemarkt. Denk daarbij ook aan advisering in verband met windmolenparken, LNG, biobrandstoffen, alsook de afvang en opslag van koolstofdioxide.

Jasper begon zijn loopbaan als advocaat in de ‘natte’ praktijk van NautaDutilh (1999-2005), om daarna samen met Arnold van Steenderen en Marieke van den Dool het in deze praktijk gespecialiseerde kantoor Van Steenderen MainportLawyers op te richten. Als lid van de Rotterdamse Balie is Jasper tevens lid van de Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht, de Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht Advocaten en de Internationale Vereniging van Jonge Advocaten (AIJA). Daarnaast is hij als docent verbonden aan de ‘Netherlands Maritime University’ van het Rotterdamse Scheepvaart en Transport College ten behoeve van de Masteropleiding Shipping and Transport. Ook is Jasper bestuurslid voor de Stichting Het Zeilend Zeeschip De Eendracht.