The Merchant Clause - Who is the "merchant"?

The Merchant Clause - Who is the "merchant"?

Arnold van Steenderen
26 februari 2015

In het tijdschrift  “Europees Vervoerrecht”, Vol. XLIX No. 6-2014 werd het artikel The Merchant Clause –  Who is the “merchant”? van Arnold J. van Steenderen gepubliceerd.

De Merchant Clause wordt veelvuldig in cognossementscondities opgenomen teneinde voor de vervoerder de mogelijkheid te creëren niet alleen zijn contractuele wederpartij bij het vervoer aan te spreken tot betaling van vracht, een bijdrage in de averij grosse, of tot vergoeding van de schade die de vervoerde lading aan het schip of aan andere lading heeft toegebracht, doch ook derden. Die mogelijkheid wordt geopend door het opnemen van een Merchant Clause in het cognossement, die bepaalt dat onder “merchant” in het cognossement is te verstaan: “the shipper, receiver, consignee, the holder of this Bill of Lading and the owner of the cargo”. 

In het artikel in “Europees Vervoerrecht” bespreekt de auteur het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 6 augustus 2014 waarin de rechtbank had te oordelen over verweren strekkende ten betoge dat de gedaagden onder de concrete omstandigheden niet gebonden konden worden geacht aan het betreffende cognossement omdat zij niet als “merchant” vallen te beschouwen.

Februari 2015.