Netherlands Maritime University

Netherlands Maritime University

Jasper Groen
16 oktober 2012

Gwangyang Korea 2012

Ons kantoor onderkent de waarde van goede opleiding van de logistieke professional en wij zijn een toegewijd partner van de ‘Netherlands Maritime University’ onderdeel van het Nederlandse Scheepvaart en Transport College, ook wel STC genoemd. Reeds sinds 2008 wordt op regelmatige basis door Jasper Groen een bijdrage geleverd aan de masteropleiding Shipping & Transport Law, niet alleen bij de ontwikkeling van het programma, maar hij ook actief als docent, laatstelijk nog in Oktober 2012 in Gwangyang, Korea.

Het opleidingsprogramma heeft ten doel de deelnemers vanuit verschillende invalshoeken klaar te stomen voor diverse management posities binnen bedrijven die onderdeel uitmaken van de logistieke keten in de ruimste zin van het woord. Het curriculum voorziet in de verschillende raakvlakken op juridisch gebied wereldwijd die verbandhouden met de internationale handel en transport. Meer informatie is te vinden op de website www.stc-nmu.eu