Nieuwe opleiding in de brandmarkt: Introductie co-assurantie brand

Nieuwe opleiding in de brandmarkt: Introductie co-assurantie brand

Martina Smit
07 juni 2016

Als kantoor werken wij graag mee aan initiatieven in de verzekeringsbranche ter bevordering van onderlinge samenwerking, kennis en innovatie. Zo heeft Martina Smit meegewerkt aan de nieuw ontwikkelde “Introductie co-assurantie brand”. Het initiatief voor de Introductie komt voort uit beursclub Cobra1998 en wordt gesteund door de Rotterdamse Beurs Brand Club (RBBC) en Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit (ABBS). Samen met Rudolf van der Werff (DEKRA Experts) heeft Martina Smit met ondersteuning van de VNAB de Introductie ontwikkeld en vormgegeven. 

De Introductie heeft het doel om nieuwkomers in de co-assurantiemarkt een eerste inzicht te bieden op de betrokken partijen in de markt zoals verzekeraars, beursmakelaars, herverzekeraars, contra-experts, taxateurs en advocaten.  

Tijdens de Introductie stelt tijdens een middagbijeenkomst 1 à 2 partijen uit deze categorieën zichzelf voor en geven zij uitleg over hun verantwoordelijkheden, doelstellingen en verhoudingen met de andere partijen in de brandmarkt.

De Introductie is in het voorjaar van 2016 van start gegaan met maar liefst 25 deelnemers.  

De deelnemers mochten al kennismaken met het VNAB en Lloyds, beursmakelaar Concordia de Keizer en verzekeraar AIG. De komende weken zullen herverzekeraar Gen Re, taxateurs en inspecteurs Van Ameyde en Burghgraef & Van Tiel en (contra)-experts en onderzoekers Troostwijk, Dekra en Biesboer de bijeenkomst verzorgen.

Ons kantoor verzorgt de laatste inhoudelijke bijeenkomst in samenwerking met Van Traa. De Introductie wordt einde zomer afgesloten met een feestelijke evaluatieborrel bij het VNAB. 

De verwachting is dat ook volgend jaar de Introductie weer wordt gehouden. Mogelijk zal een dergelijk initiatief ook voor andere branches worden opgezet waar ons kantoor uiteraard ook weer graag aan zal meewerken. 

 

Photo credit: <a href="https://www.flickr.com/photos/jlanier/2817182222/">gonzoprototype</a> via <a href="http://foter.com/">Foter.com</a> / <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/">CC BY-NC</a>