Studenten

MASTERS @ MAINPORTLAWYERS

Voor studenten in de eindfase van hun studie met aantoonbare belangstelling voor het Zee- en Binnenvaartrecht en het handelsrecht ,organiseren wij met regelmaat een masterclass. Tijdens deze MASTERS @ MAINPORTLAWYERS behandelen we case-studies, ontleend aan de praktijk van ons kantoor. Dat geeft een goed inzicht in de 'natte' advocatuur. Dat beeld wordt gecompleteerd door een bezoek aan een bedrijf of terminal binnen het Rotterdamse havengebied van een van onze relaties om een nog beter gevoel te geven van de praktijk waarbinnen wij actief zijn.

Deelnemers bij aankomst op een terminal

Het intensieve programma biedt een uitgelezen mogelijkheid om binnen het bestek van een dag kennis te maken met ons kantoor en de praktijk. De datum voor de volgende MASTERS @ MAINPORTLAWYERS zal via deze website bekend worden gemaakt. Wil je dit niet missen? Stuur dan thans reeds een brief met motivatie, vergezeld van een uitvoerige CV onder opgave van de reeds behaalde vakken, alsmede de daarvoor behaalde cijfers naar: masters@mainportlawyers.com.

Studentstage
Wij bieden studenten die in de afrondende fase zijn van hun studie Nederlands recht de gelegenheid via een student-stage nader kennis te maken met de maritieme advocatuur en ons kantoor. Studentstages duren twee maanden, doch een afwijkende duur is bespreekbaar. Tijdens de studentstage word je in de gelegenheid gesteld besprekingen met cliënten bij te wonen, evenals zittingen bij gerechtelijke colleges, of zittingen in arbitrages. Daarnaast neem je deel aan alle intern georganiseerde opleidings- en know how bijeenkomsten. Heb je een aantoonbare belangstelling voor de natte advocatuur, dan ben je bij ons aan het goede adres. Wij betalen een stagevergoeding. Indien je geïnteresseerd bent stuur je een brief aan mr. Arnold Stendahl, onder opgave van de tot op heden behaalde vakken en de daarvoor behaalde cijfers, alsmede de voorkeursperiode van de stage. Indien je reeds een scriptieonderwerp hebt, vernemen wij gaarne het scriptieonderwerp.