Lezingen & Seminars

31 mei 2016

Op 26 en 27 mei 2016 woonden Arnold Stendahl, Martina Smit en Judith hooge Venterink het NARIM-congres bij. Het NARIM (Nederlandse Associatie van Risk and Insurance Managers) vierde haar 20-jarig jubileum in Noordwijk met diverse inspirerende sprekers en workshops met het thema “Facing the future”. In dat kader zijn diverse bestuursleden van Young InSurance - waaronder onze advocaat-stagiaire Judith hooge Venterink - geïnterviewd over de invloed van risico’s en risicomanagement op de bedrijfsvoering in 2036.

03 december 2015

Vanwege onze internationale praktijk hebben wij oog voor rechtsontwikkelingen buiten de landsgrenzen. Begin dit jaar is de start geweest van een belangrijke wetswijziging in het Engelse verzekeringsrecht.

29 juni 2015

In het contractenrecht speelt de goede trouw (‘Good faith’ in Engeland, ‘bonne foi’ in Frankrijk, ‘Treu und Glauben’ in Duitsland) een grotere of bescheidener rol. Professor Jan van Dunné, emeritus hgl. Privaatrecht (EUR) heeft over dit onderwerp belangwekkende artikelen geschreven en voordrachten gehouden, reden om nader aandacht te besteden aan dit verschijnsel. Het programma van de workshop ‘Uitleg van overeenkomsten naar common law en civil law of: De opmars van Good Faith in het Engelse contractenrecht’ zag er als volgt uit:

28 november 2014

De niet te missen evenementen in de Superyacht-industry zijn ongetwijfeld de MYS in Monaco en het Global Superyacht Forum/METS in Amsterdam. Bij het GSF dat dit jaar van 17 - 19 november 2014 plaatsvond kwamen circa 500 sleutelfiguren uit de Superyacht-industry bijeen gedurende een driedaagse conferentie. Naast plenaire sessies zijn er ook Breakout-sessies en focusgroepen, die in kleiner verband onderwerpen bespreken. Ook dit jaar was er weer een Legal Focus Group waar de juridische aspecten van Superyacht projecten aan de orde kwamen.

28 november 2014

Lezing 'Scheepsbouw...gone wrong (hoe kunnen wij disputen vermijden)'

Donderdag 27 november 2014 bij de KNVTS, afdeling Rotterdam

spreker: Arnold J. van Steenderen

22 september 2014

Op 16 oktober 2014 vindt in Londen weer het IMLS plaats voor circa 250 genodigde Londense Insurance en Maritime Law specialists. Dit zeer succesvolle seminar voor de Londense markt wordt dit jaar voor de 9e keer gehouden en mr. Charlotte van Steenderen zorgt voor de Nederlandse inbreng met het onderwerp De-bunkering in the Netherlands. Dit onderwerp is momenteel ‘hot’ in de Nederlandse rechtssfeer.

 

11 december 2013

Op 26 september 2013 vond het International Maritime Law Seminar plaats in Londen. Van Steenderen MainportLawyers organiseerde het seminar tezamen met 14 buitenlandse advocatenkantoren uit Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Het onderwerp van dit jaar was “Recent Developments in Maritime Law: A Multi-Jurisdictional Perspective”, met presentaties over recente jurisprudentie, recent aangenomen maritieme wetten en ontwikkelingen in de relevante markten.

22 mei 2013

Voor een scheepsleverancier, die geconfronteerd wordt met een onbetaalde vordering, kan beslaglegging een uitstekend middel zijn om betaling af te dwingen. Immers, een beslag op een schip, of op de bunkers aan boord daarvan, leidt doorgaans tot een stijging van de bloeddruk en tal van operationele vraagstukken voor een partij die aan debiteurszijde opereert. Ter voorbereiding van een dergelijk beslag is het goed om het nodige huiswerk te doen, waarvoor basiskennis van het beslagrecht onontbeerlijk is.

20 december 2012

Met invoering van de Wet Financiële dienstverlening per 1 januari 2006 en de opvolging daarvan door de Wet Financieel Toezicht (WFT) per 1 januari 2007 is de publiekrechtelijke zorgplicht (naast de privaatrechtelijke zorgplicht) van assurantietussenpersonen en beursmakelaars nadrukkelijk op de spreekwoordelijke kaart gezet. Het leerstuk van de zorgplicht roept vragen op zoals wat nu concreet van de assurantietussenpersoon en beursmakelaar mag worden verwacht door de verzekerden maar ook door de overheid.

Pagina's