Full service
law firm in Shipping,
Transport and Insurance

TRANSACTIONAL, LITIGATION & MEDIATION

 

Full service
law firm in Shipping,
Transport and Insurance

TRANSACTIONAL, LITIGATION & MEDIATION

 

Full service
law firm in Shipping,
Transport and Insurance

TRANSACTIONAL, LITIGATION & MEDIATION

 

Full service
law firm in Shipping,
Transport and Insurance

TRANSACTIONAL, LITIGATION & MEDIATION

 

Full service
law firm in Shipping,
Transport and Insurance

TRANSACTIONAL, LITIGATION & MEDIATION

Sterk in maritiem, transport & logistiek

TRANSACTIONAL & CONTENTIOUS

Het Rotterdamse havengebied is één van de motoren van de Nederlandse industrie. Daarmee is Rotterdam de logische vestigingsplaats voor ons kantoor dat volledig is gespecialiseerd in het maritieme en handelsrecht, gericht op scheepvaart, haven en logistiek.

MARITIEM
NAT & DROOG
SCHEEPSBOUW &
SUPERJACHTEN
EXPEDITIE
& LOGISTIEK
HANDEL &
GRONDSTOFFEN
ENERGY
& OFFSHORE

Aansprakelijkheid
& Verzekering

VALUE ADDED LEGAL SERVICES

Wat als u geconfronteerd wordt met een schade, waarvoor u een verzekering hebt afgesloten, maar de verzekeraar stelt dat de verzekering de schade niet dekt?

Aansprakelijkheid & Schadevergoeding
Polisdisputen
Calamiteiten & Schade

Risicomanagement

BEGIN WITH THE END IN MIND

Dat is iets wat iedereen zou moeten doen. Risicoanalyse en een goede contractbeoordeling moeten het begin zijn van elke deal.

Lees verder

The MainportLawyers
team