MARITIEM

Nat & Droog

CONTACT

Home » Maritiem » Nat & droog

Voor alle modaliteiten: lucht, binnenvaart, spoor en wegvervoer

Onze afkomst en reputatie op het gebied van transportrecht betaalt zich uit voor onze cliënten. Onze expertise bestrijkt zo’n beetje alle modaliteiten, zeevervoer, binnenwateren, spoor, weg- en luchtvervoer. Maar denk ook aan typische havenactiviteiten van scheepsleveranciers, douane, naast expeditie en agentuur. Daarnaast werkt ons kantoor ook voor stuwadoors en allerhande (natte en droge) bulk terminals, naast partijen betrokken bij de overslag van containers. Met dit begrip van de gehele logistieke keten hebben wij een duidelijke toegevoegde waarde voor onze cliënten.

Ook aan de operationele kant of bij de exploitatie van schepen kunnen wij assisteren. Niet alleen met betrekking tot P&I en FD&D verzekeringen, maar ook disputen met ladingeigenaren of bevrachters. Daarnaast rekenen wij technische disputen met betrekking tot het casco of de machinerieën aan boord rekenen wij tot onze expertise. Voorts zijn wij regelmatig betrokken bij (maritieme) incidenten in geval van aanvaring, hulpverlening, wraktopruiming of verontreinigingsschade. Daarbij assisteren wij onze cliënten ook ten opzichte van lokale (haven)autoriteiten en de media.

Ten slotte assisteren wij ladingbelanghebbenden in geval van verlies of vertraging, al dan niet in combinatie met een verzekerd belang.

Meer weten?

NEEM CONTACT OP

Charlotte van Steenderen

Maritime & Shipping