Risico-
management

DIT IS WAT IEDEREEN MOET WETEN
CONTACT

Home » Risicomanagement

Risicomanagement

Een goede contracts- en risicoanalyse is een vereiste voor iedere nieuwe samenwerking. Denk aan het veiligstellen van betalingen al dan niet door middel van een borg of juist een garantie ter dekking van deugdelijke levering of een prestatie. Eén en ander al dan niet gecombineerd met algemene voorwaarden of richtlijnen ter duiding van de dienstverlening. Maar ook achteraf als het mis gaat, zijn wij graag van dienst om mee te denken hoe de gerezen problemen weer kunnen worden opgelost, of juist om de dienstverlening weer te hervatten. Daarbij komt dat wij ook graag meekijken met onze verzekeringsrechtspecialisten om te beoordelen of alle risico’s zijn afgedekt.

De haven van Rotterdam is een paradijs voor scheepsbeslag, en dus voor de incasso van uitstaande vorderingen. Niet alleen vanwege de vele scheepsbewegingen, maar ook vanwege de gigantische volumes aan goederen die hier worden overgeslagen. Een (scheeps)beslag is relatief goedkoop en kan binnen enkele uren worden gerealiseerd. Dit geldt ook voor een bunkerbeslag, of beslag van lading of andere vermogensbestanddelen. Dit kan bijdragen aan een snel en effectief resultaat. Een gelegaliseerde volmacht is niet noodzakelijk en slechts in een enkel uitzonderingsgeval kan de rechtbank een tegengarantie als voorwaarde stellen alvorens verlof te verlenen.

Een gedegen ondernemer denkt op voorhand na over scenario’s of een back-up voor als er iets mis gaat. Met onze kennis en expertise op het gebied van logistiek en het afdekken van risico’s al dan niet door middel van verzekering, assisteren wij bij de voorbereiding op dergelijke onvoorziene omstandigheden.

In veel zaken waarin wij cliënten bijstaan is conflictbeheersing een belangrijk aandachtspunt. Uiteraard kunnen zaken worden opgelost door middel van een procedure bij de rechtbank of in arbitrage. Echter, het is goed om ook stil te staan bij alternatieve mogelijkheden van geschillenbeslechting. Denk aan de mogelijkheid van bindend advies waar het om een enkel technisch geschil van inzicht gaat. Ook hebben wij mediation-specialisten aan boord.

Meer weten?

NEEM CONTACT OP

Charlotte van Steenderen

Maritime & Shipping

Martina Smit

Insurance & Liability