AANSPRAKELIJKHEID & VERZEKERING

Aansprakelijkheid
& schadevergoeding

CONTACT

Home » Aansprakelijkheid & Verzekering » Aansprakelijkheid & schadevergoeding

Assisteren bij bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid; zowel voor verhaal (regres) als ter verdediging.

Ook voor onverzekerde schade kunt u bij ons terecht. Onze verzekerings- en aansprakelijkheidsspecialisten verhalen waar mogelijk uw schade op degene die deze heeft veroorzaakt. Maar ook in het omgekeerde geval, waarin u (ten onrechte) aansprakelijk wordt gesteld en schadevergoeding wordt gevorderd, behartigen wij graag uw belangen. Zowel in geval van contractuele aansprakelijkheid als in geval van buitencontractuele aansprakelijkheid (de onrechtmatige daad), staan wij tot uw beschikking.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in discussies omtrent de beroepsaansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren zoals assurantietussenpersonen, taxateurs, makelaars en advocaten. In situaties waarin mogelijk een beroepsfout is gemaakt door een partij die uw belangen in acht had moeten nemen, kunnen wij uw juridische positie jegens die partij bepalen en u bijstaan in het vervolgtraject van de aansprakelijkstelling en het verhaal van uw schade.

Meer weten?

NEEM CONTACT OP

Martina Smit

Insurance & Liability

Nicole de Bruin

Insurance & Liability