Aansprakelijkheid & Verzekering

Aansprakelijkheid & Verzekering

Verzekeringsrecht

Verzekeringen vervullen in onze hedendaagse maatschappij een belangrijke rol. Ze zijn bedoeld als vangnet voor financieel nadeel als gevolg van een onverwachte gebeurtenis dat u zelf niet kan of wil dragen.

De verzekering dekt de schade niet, wat nu?

Wat als u geconfronteerd wordt met een schade, waarvoor u een verzekering hebt afgesloten, maar de verzekeraar stelt dat de verzekering de schade niet dekt? 

Of wat als de continuïteit van uw bedrijf na een schade in het gedrang komt omdat de verzekeraar ellenlange onderzoeken uitvoert en maar geen dekkingsstandpunt inneemt?

De praktijkgroep Verzekering & Aansprakelijkheid van ons kantoor staat bedrijven en particulieren bij, die geconfronteerd worden met een grote schade, die ten onrechte niet of niet volledig door de verzekeraar wordt vergoed. Ook als de verzekeraar ten onrechte de schadeafwikkeling niet voortvarend en soepel ter hand neemt, zijn wij u graag van dienst. 

Polisdisputen

Wij zijn zeer ervaren in dit soort discussies met de verzekeraar over de verzekeringsdekking, ook wel polisdisputen genoemd.  Onze advocaten behandelen polisdisputen op diverse soorten verzekeringen maar hebben een bijzondere affiniteit met brandverzekeringen, technische verzekeringen, agrarische verzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen

Aansprakelijkheid 

Naast polisdisputen behandelen de advocaten van ons kantoor ook uiteenlopende aansprakelijkheidskwesties. Bijvoorbeeld om onverzekerde schade te verhalen als de schade niet volledig gedekt blijkt te zijn op een eigen verzekering. In die gevallen bekijken wij of de schade verhaald kan worden op één of meerdere aansprakelijke partijen. Dat kan zowel de partij zijn die de initiële schade heeft veroorzaakt als de partij door wiens handelen of nalaten (voldoende) verzekeringsdekking ontbreekt. Het doel is in alle gevallen de schade van onze cliënten zoveel mogelijk te verhalen. 

Daarnaast staan wij cliënten bij in zaken waar geen verzekering aan te pas komt: de zuivere aansprakelijkheidskwesties. Dit zowel in de situatie waarin u een derde aan wil spreken om schade te verhalen als in de situaties waarin u door een derde tot schadevergoeding wordt aangesproken. 

Naast de algemene vormen van aansprakelijkheid zoals de contractuele aansprakelijkheid en onrechtmatige daad, zijn wij gespecialiseerd in de beroepsaansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren. Hierbij valt te denken aan de aansprakelijkheid van assurantietussenpersonen, taxateurs, makelaars en advocaten.